Tag jeres elevers trivsel og præstationspres seriøst

Giv jeres elever de nyeste psykologiske strategier til at stå stærkt under pres og håndtere eksamensangst.

Alt for mange unge holder deres potentiale tilbage og får ikke i tilstrækkelig grad vist hvad de kan.

Virker følgende scenarier genkendelige?
 • Dine elever føler sig fastlåste og ude af stand til at gå målrettet efter det, de gerne vil. De er flittige og læser lektier, men siger for lidt eller intet i timerne.

 • De klarer sig ofte markant bedre skriftligt end mundtligt.

 • Dine elever kæmper en daglig kamp for ikke at blive afsløret i alt det, de ikke kan, så de tager ofte flugten, i gruppearbejdet, i de manglende afleveringer eller til fremlæggelsen.

 • Dine elever er fagligt dygtige, men de kører sig selv så hårdt, at de er i risiko for at brænde ud inden målet overhovedet er nået.

Hvad er jeres strategi til at fremme elevernes udvikling?

Elever der holder sig selv tilbage, tager flugten eller overbebyrder dem selv, handler ud fra et overlevelsesmønster, som gavner dem på den helt korte bane, fordi de undgår at træde ind i det ubehag, der helt automatisk opstår, når de træder ud af deres comfortzone. Denne strategi er dog virkelig uhensigtsmæssig på den lange bane, for deres udvikling udebliver!

At træde ud af sin comfortzone og turde møde sig selv i det der kan opleves svært og udfordrende er nemlig en præmis for at blive bedre. Det kræver seriøse strategier, der virker, og dem vil jeg elske at dele ud af.

Gennem praksisnære øvelser og kendskab til egne værdisæt lærer eleverne strategier, der giver nye handlemuligheder, når de skal præstere under pres, hvor de virkelig har noget på spil.

 

Udbytte af foredrag eller workshop:
 • Introduktion til de nyeste præstationspsykologiske værktøjer. (De samme som Team Danmarks idrætspsykologer anvender)
 • Forståelse for hvordan præstationspres er koblet til hjernens opbygning og dens overlevelsesrespons.
 • Afprøvning af metoder og strategier til af udvikle mental styrke, samt forståelse for egne handlemønstre under pres.
 • Kendskab til egne værdier, som kan give dem en tydeligere fornemmelse af dem selv i sociale kontekster.
 • Nye erfaringer med teknikker til at stå stærkt under præstationspres; bl.a. i arbejdet med elevernes mod, tillid, integritet osv., der bliver afprøvet i praksis på dagen.
 • Eleverne får en sjov, lærerig og meningsfuld dag med deres kammerater som ikke kun er relevant i en uddannelsesmæssig kontekst, men også dannelsesmæssigt.

Jeg har lært holde fokus og have mere tro på mig selv… At det er ikke altid målet man kun skal fokusere på, for det har man alligevel ikke altid indflydelse på lige her og nu. I stedet vil jeg fokusere mere på vejen dertil. Alt det jeg har lært i dag, føler jeg, at jeg kan bruge næste gang jeg står i en presset situation.

3.g elev

Gribskov Gymnasium

Linda var ude på vores gymnasium en hel dag. Hun var meget professionel og en rigtig god formidler. Eleverne fik rigtig meget viden forklaret på en pædagogisk måde og der var mange gode praktiske øvelser, der på en god måde kunne illustrere og understøtte teorien. Jeg vil klart anbefale Linda. Vi var mere end tilfredse og eleverne havde en rigtig god dag.

Andreas Rytsel Nielsen

Lærer, Gribskov Gymnasium

Det bedste jeg fik med mig fra dagens workshop var, at jeg har fået vigtige værktøjer til at acceptere “fejl”. Jeg ved hvordan jeg kan få mere ro i kroppen uanset hvordan det går. Og så var det fedt, at jeg faktisk godt kunne præstere selvom der var sygt meget pres på i hallen.

3.g elev

Gribskov Gymnasium

Eksempler på:

Foredrag:

 • Introduktion til nyeste præstationpsykologiske værktøjer (ACT-coaching inspireret)
 • Mentaltræningsstrategier
 • Præstationspres forstået som biologisk overlevelsesrespons
 • Introduktion målsætningsteori og arbejdet fra proces til resultat
 • Koncentration
 • Identitet, selværd og selvtillid
 • TEAMpsykologi, hierarki, roller og løsning af rollekonflikter.
 • Indre dialog og tankernes betydning for pres
 • Eksemplificering af teorierne med cases
 • Handouts til noter

Workshop:

 • Praktiske erfaringer med at bruge nyeste præstationpsykologiske værktøjer
 • Kendskab til egne typiske overlevelsesmønstre
 • Afprøvning af mentaltræningsstrategier (evt. Specifikke i fht. Kontekst, f.eks fag, opgave, eksamen etc.)
 • Koncentrationsøvelser
 • Visualiseringsøvelser
 • Design af individuel strategi/ “gameplan” og afprøvning i praksis
 • TEAMpsykologisk arbejde med teambuidingsøvelser (evt. igennem aktivitet og bevægelse)
 • Mentaltræningsøvelser og hæfte til egne noter
 • Øvelseshæfte med udvalgte bevægelsessekvenser, der grounder og giver ro.
 • Handouts til noter

Foredrag + workshop

Book en kombination af foredrag og workshop og afprøv teorierne med praksisnære øvelser, lige til at bruge efterfølgende. Jeg anbefaler klart denne pakke, da vi husker alt den viden vi afprøver i praksis meget bedre.